Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 15.04.1994 Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Novoj Gradiški
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91. 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92). a u svezi s člankom 24m. stavkom 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 34/91, 26/93 i 79/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. travnja 1994. donijela

ODLUKU

O DAROVANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE GRADU NOVOJ GRADIŠKI

I.

Gradu Novoj Gradiški daruje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske k.č. br.1338/1 u površini 1 ha 8.548 m2 u k.o. Kovačevac - upisano u z.k.ul.br. 557 kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja PIK-a Nova Gradiška, radi izgradnje naselja za prognane.

II.

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke zamijenit će se za zemljište u vlasništvu fizičkih osoba k.č. br. 311/2 i 312 ko.o. Kovačevac, radi izgradnje naselja za prognane.

III.

Grad Nova Gradiška dužan je zemljište stečeno u vlasništvo zamjenom za darovano zemljište privesti namjeni odredenoj točkom I. ove Odluke u roku godinu dana od dana sklapanja ugovora o darovanju. Ako se zemljište ne privede odredenoj namjeni u roku iz stavka 1. ove točke Grad Nova Gradiška dužan je to zemljište predati u vlasništvo i posjed Republici Hrvatskoj bez naknade.

IV.

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede i šumarstva Ivan Tarnaj, dipl. ing., za sklapanje ugovora o darovanju u ime Republike Hrvatske. Ugovor o darovanju sklopit će se pod uvjetom odredenim u točki III. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 945-02/84-01/01

Urbroj : 5030108-94-16

Zagreb, 7. travnja 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r