Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 15.04.1994 ZAKLJUČAK o evidentiranju spornih pitanja vezanih uz imovinu, status poduzeća, dugovanja i potraživanja poduzeća iz Republike Hrvatske koja se odnose na područje Republike Makedonije
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

U cilju provođenja dogovora sa sastanka delegacija Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije održanog 17. i 18. veljače 1994. u Skoplju, a zbog izrade ugovora o uređenju imovinskopravnih odnosa dviju država, Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 3. sjednici 6.travnja usvojio je slijedeći

ZAKLJUČAK

O EVIDENTIRANJU SPORNIH PITANJA VEZANIH UZ IMOVINU, STATUS PODUZEĆA, DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PODUZEĆA IZ REPUBLIKE HRVATSKE KOJA SE ODNOSE NA PODRUČJE REPUBLIKE MAKEDONIJE

1.

Hrvatska gospodarska komora evidentirat će sporna pitanja vezana uz imovinu, status poduzeća, dugovanja i potraživanja poduzeća iz Republike Hrvatske koja se odnose na područje Republike Makedonije.

2.

Pozivaju se zainteresirana poduzeća da, prema točki 1. ovog zaključka, prijave i dokumentiraju sva sporna pitanja do 6. svibnja 1994. na adresu: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Odjel za pravne poslove, Rooseveltov trg 2, 41000 Zagreb.

3.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-87/27-1994.

Zagreb, 6. travnja 1994.

Predsjednik

Mladen Vedriš, mr. oec. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.