Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 08.04.1994 Odluka o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKA

o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 1994. godinu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. ožujka 1994. godine.

Broj: PA4-46/1-94.

Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


DRŽAVNI PRORAČUN

Republike Hrvatske za 1994. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 1994 godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

            Bilanca prihoda i rashoda    Račun financiranja   Ukupno proračun
prihodi             20.878.699.000.000   40.000.000.000 20.918.699.000.000
rashodi             20.561.899.000.000   356.800.000.000 20.918.699.000.000
razlika prihoda i rashoda    316.800.000.000 316.800.000.000 0

Članak 2.

U Stalnu rezervu Republike Hrvatske izdvaja se 40.000.000.000 hrvatskih dinara.

Članak 3.

Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 1994. godinu, kako slijedi:

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Prihodi i rashodi utvrđeni Odlukom o privremenom financiranju javnih potreba i Privremenom proraćunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1994. godine ("Narodne novine", br. 117/93) sastavni su dio Proračuna.

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1994 godine.

Klasa: 400-06/94-01/92

Zagreb, 25. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.