Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 08.04.1994 Pravilnik o visini nagrade odvjetniku za obranu po službenoj dužnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na osnovi stavka 2. članka 18. Zakona o odvjetništvu ("Narodne novine" br. 9/94) Ministarstvo pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAGRADE ODVJETNIKU ZA OBRANU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 1.

Nagrada za rad odvjetnika, za obranu po službenoj dužnosti, određuje se u visini od 50% od nagrade za rad koja bi mu pripadala za pojedine radnje u postupku po Odvjetničkoj tarifi.

Članak 2.

Ovaj Pravilnih stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 121-01/94-01/04

Urbroj : 514-2-01/3-94-6

Ministar pravosuđa

Ivica Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.