Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 08.04.1994 Objava obrasca I (TAB. I-1) uz odluku o visini pristojbe koja se plaća pri izvozu određenih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Uz Odluku o visini posebne pristojbe koja se plaća pri uvozu određenih proizvoda objavljenoj u "Narodnim novinama", br. 25 od 29. ožujka 1994. godine, greškom nije objavljen prilog - OBRAZAC I (TAB. I-1) iz točke XII. Odluke, pa se uz Odluku o visini posebne pristojbe koja se plaća pri izvozu određenih proizvoda objavljuje

OBJAVA

obrasca I (TAB. I-1) uz odluku o visini pristojbe koja se plaća pri izvozu određenih proizvoda

- OBRAZAC I (TAB. I-1) NAZIV PODUZEĆA TAB. I-1

IZVJEŠČE o izvršenom izvozu (Odluka o visini posebne pristojbe koja se plaća pri izvozu određenih proizvoda "Narodne novine", broj___/94) Izvoznik "Izvozna carinska Vrsta robe Tarifni broj Količina Jedinica Fakturni Zemlja izvoza deklaracija broj, datum Carinske mjere iznos u valuti i mjesto izdavanja tarife zemlje izvoza."

NAPISMENAK Za izvoz rezane građe drva treba naznačiti vrstu rezane građe po točki VI. i VII. Odluke (piljena građa trapeznog presjeka ili piljena građa pravokutnog presjeka). Za izvoz rezane građe po točki VI. Odluke potrebno je prikazati strukturu i jedinične cijene rezane građe (količine po klasama I - njihove jedinične cijene).

Žig i potpis odgovorne osobe:         Mjesto i datum:

Urbroj: 50501-94-357

Zagreb, 6. travnja 1994.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.