Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 25.03.1994 Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1041. stavka 1. točke 1. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", broj 17/94,) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 1994. godine donijela

UREDBU

o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju uvjeti za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu (u daljnjem tekstu: plovila) u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske na kojima se obavlja plovidba, uvjeti dolaska radi sudjelovanja u športskim natjecanjima, vraćanje plovila morskim ili kopnenim putem u inozemstvo, te ostavljanje plovila radi popravka i čuvanja.

Članak 2.

Ako vlasnik ili zapovjednik stranog plovila namjerava krstariti i boraviti u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske dužan je, nakon ulaska u unutrašnje morske vode uploviti najkraćim putem u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet i u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili njihovoj ispostavi izvršiti prijavu dolaska. te ispuniti i druge obveze predviđene posebnim propisima.

Teritorijalnim morem strano plovilo može ploviti bez prijave samo neškodljivim prolaskom.

Vlasnik ili zapovjednik stranog plovila koji plovilo dovozi kopnenim putem može to plovilo prijaviti u bilo kojoj kapetaniji ili njihovoj ispostavi.

Vlasnik ili zapovjednik plovila koje nije dulje od 3 metra i sa motorom slabijim od 4 kW, nije obvezan izvršiti prijavu dolaska u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Prijava dolaska sadrži: ime i oznaku plovila, dužinu plovila, zastavu pripadnosti plovila i ime i prezime vlasnika plovila.

Ako plovilo ispuni uvjete za dolazak i boravak u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, lučka kapetanija ili njezina ispostava potvrdit će to na prijavi dolaska uz naznaku da ova potvrda važi godinu dana.

Obrazac prijave sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 3.

Prilikom prijave vlasnik ili zapovjednik plovila mora predočiti važeće isprave plovila izdane prema propisima strane države u kojoj je plovilo registrirano i isprave kojima članovi posade dokazuju osposobljenost za obavljanje plovidbenih poslova, te platiti naknadu za sigurnost plovidbe.

Plovilo mora biti osigurano za odgovornost za štetu počinjenu trećim osobama u skladu s posebnim zakonom.

Članak 4.

Naknada za sigurnost plovidbe plaća se za vrijeme od godinu dana.

Datum uplate i visina naknade za sigurnost plovidbe upisuje se na predviđenom mjestu na obrascu prijave dolaska.

Strano plovilo koje dolazi radi športskih natjecanja ne plaća naknadu za sigurnost plovidbe. Organizator športskog natjecanja dužan je najkasnije pet dana prije početka natjecanja o tome obavijestiti nadležnu kapetaniju.

Članak 5.

Prilikom prijave, zapovjednik plovila dužan je predoćiti popis članova posade i ostalih osoba koje borave na plovilu.

Svaku izmjenučlanova posade i drugih osoba koje borave na plovilu zapovjednik je dužan prijaviti kapetaniji, odnosno ispostavi.

Članak 6.

Strano plovilo može se ostaviti na popravku ili čuvanju kod domaćih pravnih ili fizićkih osoba koje su za takvu djelatnost registrirane.

Pravna ili fizićka osoba, koja je primila na popravak ili čuvanje strano plovilo, dužna je u roku od 3 dana o tome izvijestiti najbližu carinsku ispostavu.

Strano plovilo može se ostavljati i na drugom čuvanom mjestu uz suglasnost nadležnog carinskog organa.

Članak 7.

Sredstva prikupljena od naknade za sigurnost plovidbe su sredstva državnoga proračuna Republike Hrvatske, a ustupaju se lučkim kapetanijama i koriste namjenski za unapređenje sigurnosti plovidbe (nabava plovila, spašavanje, troškovi inspekcije).

Članak 8.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne, kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba

1. koja nije prijavila svoj dolazak (članak 2. stavak 1.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;

2. koja ne posjeduje potvrdu o uplačenoj naknadi ze sigurnost plovidbe (članak 4.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM:

3. koja ne prijavi svaku promjenu posade i ostalih osoba koje borave na plovilu (članak 5.) u iznosu od 500 do 1.000 DE M;

4. organizator koji u određenom roku ne prijavi održavanje športskog natjecanja nadležnoj kapetaniji (članak 4. stavak 2.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;

5. koja ostavi na popravku ili čuvanju plovilo kod osoba koje za takvu djelatnost nisu registrirane (članak 6. stavak 1.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;

6. koja preuzme na popravak ili čuvanje strano plovilo, a o tome u roku od 3 dana, ne izvijesti najbližu carinsku ispostavu (članak 8. stavak 2.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;

7. ako koristi plovilo suprotno ovoj Uredbi (članak 1.) u iznosu od 5.000 do 10.000 DEM.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dolasku i boravku stranih jahti i čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 31/92).

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-10/94-01/01

Urbroj : 5030114-94-3

Zagreb, 22. ožujka 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>