Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 25.03.1994 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 14. stavak 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznihbolesti ("Narodne novine", br. 75/93) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVEKOJE OBAVLJAJU LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI, ODNOSNOEPIDEMIJE ZARAZNIH BOLESTI I PROVJERU (VERIFIKACIJU) LABORATORIJSKOG ISPITIVANJAUZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI RADI UTVRÐIVANJA DIJAGNOZE

Članak 1.

Odredbama ovog pravilnika propisuju se uvjeti u pogledu stručne spremedjelatnika, tehničke opremljenosti i prostorija, kojima moraju udovoljavatizdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnikazaraznih bolesti. odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju)laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanjadijagnoze.

Članak 2.

Zdravstvene ustanove iz članka 1. ovog pravilnika moraju raspolagatis najmanje:

- jednim doktorom medicine sa specijalizacijom iz mikrobiologije i parazitologije;

- jednim zdravstvenim tehničarem laboratorijskog smjera (SSS);

- jednom spremačicom koja mora biti podučena u rukovanju s autoklavom.

Članak 3.

Zdravstvene ustanove iz članka 1. ovog pravilnika moraju imati najmanjeslijedeću opremu:

1. Hladnjak + 4" C,

2. Termostat 37" C,

3. Sterilizator (suha sterilizacija);

4. Autoklav:

5. Centrifugu;

6. Binokularni mikroskop;

7. Bunsenove plamenike ili sineratore;

8. Sitni pribor: eze, pipete, epruvete, petrijeve zdjelice, stalke zaepruvete;

9. Jar - za anaerobnu kultivaciju.

Članak 4.

Zdravstvene ustanove iz člnaka 1. ovog pravilnika moraju imati najmanjeslijedeće prostorije:

1. Prostoriju za primanje materijala, površine najmanje 9 m;

2. Prostoriju za pripremanje materijala, površine najmanje 16 m ;

3. Radnu prostoriju, površine najmanje 25 m;

4. Praonicu laboratorijskog suda, autoklaviranje - dekontaminaciju zaraznogmaterijala i autoklaviranje hranjivih podloga, površine najmanje 20 m;

5. Prostoriju za čisti rad u kojoj je smješten sterilizator za suhusterilizaciju i u kojoj se mogu razlijevsti hranjive podloge, površinenajmanje 25 m;

6. Sanitarni čvor.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnimnovinama". .

Klasa: 011-02/94-03/13

Urbroj : 534-02-22-94-1

Zagreb, 1. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>