Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 25.03.1994 Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 38. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM

Članak 1.

Ovim pravilnikom se propisuje način obavljanja zdravstvenih pregleda osoba. koje su temeljem članka 29. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, stavljene pod zdravstveni nadzor.

Članak 2.

Zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namirnica, odnosno opskrbi pučanstva pitkom vodom, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama odnosno s pitkom vodom, obuhvaća:

1. prije stupanja u radni odnos:

a) liječnički pregled na zarazne bolesti koje se mogu prenositi namirnicama odnosno pitkom vodom i na gnojna oboljenja.

b) uzimanje materijala i bakteriološki pregled stolice na salmonele i šigele (kliconoštvo),

c) uzimanje materijala i laboratorijski pregled stolice na parazite Enterobius (Oxyuris) vermicularis, Hymenolepis nana, Entamoeba histoytica, Taenia solium i Lamblia intestinalis,

d) rendgensko snimanje pluća ako se na temelju liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća.

2. povremeni zdravstveni pregled tijekom uposlenja:

a) jedanput godišnje pregled iz stavka 1. točka 1. a. b i c ovog članka,

b) svakih šest mjeseci pregled iz stavka 1. točka 1. b. ovog članka.

Članak 3.

U slučaju pojave trovanja hranom za koje je utvrđeno ili se sumnja da je izazvano stafilokokom koji luči enterotoksin, obavljat će se pregled materijala uzetog sa sluznice nosa i ždrijela, odnosno s promjena na koži kod osoba uposlenih u proizvodnji ili prometu mlijeka i mliječnih proizvoda, sladoleda i drugih slastićarskih proizvoda kao i na pripremanju hrane u kuhinjama. neovisno o zdravstvenom pregledu iz članka 2. ovog pravilnika.

Članak 4.

Zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove u školama i drugim ustanovama za djecu i omladinu, obuhvaća: 1. liječnički pregled na tuberkulozu pluća, 2. rendgensko snimanje pluća ako se na temelju liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća. Zdravstveni pregled osoba iz stavka 1. ovog članka, obavlja se prije stupanja u radni odnos i jedanput godišnje tijekom uposlenja. Zdravstveni pregled osoba uposlenih u ustanovama za smještaj djece na poslovima njege i odgoja dnjenćadi, male i predškolske djece (jaslice i dječji vrtići), osim pregleda iz stavka 1. ovog članka. obuhvaća uzimanje i pregled stolice na salmonele, šigele, enterotropne Escherichia coli i parazite Enterobius (Oxyuris) vermicularis, Entamoeba histolytica i Lamblia intestinalis.

Članak 5.

U slučaju pojave streptokoknih i meningokoknih oboljenja u ustanovama za smještaj djece i omladine, obavljat će se pregled materijala uzetog sa sluznice nosa i ždrijela osoba uposlenih u tim ustanovama. neovisno o zdravstvenom pregledu iz članka 4 ovog pravilnika.

Članak 6.

Zdravstveni pregled zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom te osoba koje se u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi bave pregledima, liječenjem, njegom i usluživanjem bolesnika, kao i osoba koje u toku rada rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova, odnosno na drugi način dolaze u neposredan. dodir s lijekovima, obuhvaća

: 1. liječnički pregled na tuberkulozu pluća,

2. rendgensko snamanje pluća ako se na temelju liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća. Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka, obavlja se prije stupanja u radni odnos i jedanput godišnje tijekom uposlenja. Zdravstveni pregled osoba koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova obuhvaća, osim pregleda iz stavka 1. ovog članka i uzimanje te pregled stolice na salmonele, šigele i enterotropne Escherichia coli.

Članak 7.

Zdravstveni pregled osoba koje se u poduzećima i drugim pravnim osobama odnosno samostalno osobnim radom bave pružanjem higijenske njege pučanstvu, obuhvaća: 1. liječnički pregled na tuberkulozu pluća, 2. rendgensko snimanje pluća ako se na temelju liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća.

Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka, obavlja se prije stupanja u radni odnos i jedanput godišnje tijekom uposlenja.

Članak 8.

Zdravstveni pregled osoba za koje se sumnja da su kliconoše betahemolitičkog streptokoka iz grupe A. stafilokoka koji izlučuje enterotoksin ili meningokoka, obuhvaća: 1. pregled materijala uzetog sa sluznice nosa i ždrijela. Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se jedanput godišnje.

Članak 9.

Zdravstveni pregled osoba koje su nosioci antigena virusnih žutica tipa B i C, obuhvaća 1 pregled krvi na HBsAg odnosno antigena HCV Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se svakih šest mjeseci.

Članak 10.

Zdravstveni pregled osoba koje su nosioci antitijela na virus uzročnika sindroma stečenog nedostatka imuniteta, obuhvaća: 1. pregled krvi na anti-HIV. Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se svakih šest mjeseci.

Članak 11.

Zdravstveni pregled osoba koje u Republiku Hrvatsku dolaze iz zemalja u kojima ima malarije i kolere, u slučaju iz članka 61. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, obuhvaća:

1. uzimanje i pregled krvi na uzročnika malarije, odnosno uzimanje i pregled stolice na uzročnika kolere.

Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se pri ulasku u Republiku Hrvatsku.

Članak 12.

Zdravstvene preglede osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru prije stupanja u radni odnos i tijekom uposlenja, obavljaju zdravstvene ustanove koje imaju ustrojenu higijensko-epidemiološku službu.

Članak 13.

Rezultati zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru, izuzev osoba iz članka 11. ovog pravilnika, upisuju se u sanitarnu iskaznicu, prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Sanitarna iskaznica je pohranjena kod pravne odnosno fizićke osobe kod koje je pregledana osoba uposlena.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda zaposlenih i drugih osoba koje se podvrgavaju zdravstvenom nadzoru ("Narodne novine", br. 19/77, 24/78 i 12/88) i Pravilnik o zdravstvenim pregledima osoba stavljenih pod zdravstveni nadzor radi spreeavanja zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-03/05

Urbroj : 534-02-22-94-1

Zagreb, 1. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.