Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1994 Odluka o zaštitnim cijenama suncokreta i soje roda 1994. godine
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85, 53/90 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 1994. godine donijela

ODLUKU

O ZAŠTITNIM CIJENAMA SUNCOKRETA I SOJE RODA 1994. GODINE

I.

Proizvodačima suncokreta i soje osigurava se za soju i suncokret roda 1994. godine, zaštitna cijena u dinarskoj protuvrijednosti od 0,50 DEM/kg.

II.

Cijena iz točke 1. ove Odluke razumijeva se franko skladište, vagon, tegljać ili drugo prijevozno sredstvo u mjestu proizvođača - po izboru kupca.

III.

Cijena iz točke 1. ove Odluke vrijedi za suncokret koji sadrži 40% ulja,11% vlage i 3% nečistoće i soju koja sadrži 13% vlage i 2% nečistoće.

Za svaki postotak sadržaja ulja u suncokretu veći odnosno manji od 40% zaštitna cijena suncokreta se povećava odnosno smanjuje za 0,013 DEM po kilogramu.

Ako suncokret i soja sadrže veći odnosno manji postotak vlage i nečistoće od postotka iz stavka 1. ove točke, zaštitna cijena iz točke 1. ove Odluke se za svaki postotak smanjuje odnosno povećava za 1%.

IV.

Dinarska protuvrijednost cijene iz točke I. ove Odluke obračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM prema tećajnoj listi Narodne banke Hrvatske važećoj na dan plaćanja.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-03/94-01/06

Urbroj : 5030105-94-1

Zagreb, 22. ožujka 1994.

predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.