Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1994 Naredbu o izmjenama i dopuni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvakske papkara i proizvoda podrijetlom od papkara
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 111. stavka 1. točke 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91. 64/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI NAREDBE O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO TERITORIJA REPUBLIKE HRVAKSKE PAPKARA I PROIZVODA PODRIJETLOM OD PAPKARA

I.

U Naredbi o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara i proizvoda podrijetlom od papkara ("Narodne novine", br. 110/93) u toćci I. u podtoćci 1. riječi: "Republike Italije - regija Caserta" i "Republike Poljske" brišu se. U podtočćci 2. riječi: "Republike Italije - regija Caserta" i "Republike Albanije" brišu se. Iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka koja glasi "3. Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku proizvoda podrijetlom od papkara koji potjeću iz Republike Albanije." U podtoćci 3. riječi "osim Republike Ittalije - regije Caserta" brišu se. Dosadašnja podtočka 3. postaje podtočka 4.

II.

U točćci II. riječi "svježeg i smrznutog mesa i proizvoda od mesa podrijetlom od papkara" zamjenjuju se riječima: "Živih papkara i proizvoda podrijetlom od papkara".

III.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 011-02/94-01/46

Urbroj : 525-01-94-1

Zagreb, 15. ožujka 1994.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r: