Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 25.02.1994 Uredba o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994. donijela

UREDBU

O OBRAČUNAVANJU, PLAĆANJU I POVRATU POREZA NA PROMET PRI IZVOZU I PROVOZU ODREĐENIH PROIZVODA U ZEMLJE ZA KOJE JE POTREBAN POJAČANI CARINSKI NADZOR

Članak 1.

Iznimno od odredaba članka 19 stavka 1. točke 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91., 73/91., 18/92., 25/93., 57/93., 63/93., 73/,93., 81/93., 89/93., 90/93., 98/93. i 114/93.) izvoz i provoz nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih prerađevina, kave (sirovine, pržene, mljevene, ekstrakt), alkohola (etanola), alkoholnih i bezalkoholnih pića, šećera i kozmetičkih proizvoda kroz carinsko područje Republike Hrvatske u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor smatra se prometom proizvoda koji su namijenjeni krajnjoj osobnoj potrošnji.

Članak 2.

Bez dokaza o plaćenom porezu na promet ne može se obaviti izvoz ili provoz robe iz članka 1. Ove uredbe.

Pri provozu robe iz članka 1. ove uredbe, porez na promet obračunava i naplaćuje nadležna carinarnica prije ulaska robe na carinsko područje Republike Hrvatske.

Pri izvozu robe prodavatelj ne smije isporučiti robu prije uplate poreza. Naplaćeni porez uplaćuje se na poseban račun.

Članak 3.

Naplaćeni porez iz članaka 1. i 2. ove uredbe vratit će se uplatitelju uz predočenje dokaza da je obavljen izvoz.

Članak 4.

Ministar financija propisuje potanke odredbe o postupku povrata plaćenog poreza i dokaznih sredstava da je obavljen izvoz.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor ("Narodne novine", br. 95/93.).

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:410-01/93-01/15

Urbroj : 5030105-94-3

Zagreb, 24. veljače 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.