Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 25.02.1994 Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Temeljem članka 18. stavka 4. Zakona o oružju "Narodne novine", broj 69/92., 26/93. i 43/93.). ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra zdravstva, donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA DJELATNIKA I GRAĐANA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje ili držanje i nošenje oružja ("Narodne novine", broj 5/93., 16/93. i 59/93.) u točki 1. iza rednog broja 24. dodaje se broj i riječi: "25. Dom zdravlja Dr. Krsto Rudan Hvar".

II.

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-57-35503/3-1994.

Zagreb, 7. veljače 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.