Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 25.02.1994 - O DAVANJU ODOBRENJA ZA IZDAVANJE DUGOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA ODOBRENJE IZDAVANJA DUGOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Na temelju članka 45d. Zakona o vrijednosnim papirima ("Narodne novine". br 53/91.). Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira, povodom zahtjeva Dioničkog društva za proizvodnju i distribuciju tehničkih plinova, opremu i usluga "MG TEHNOPLIN", Kutina da mu se odobri izdavanje II. emisije dionica, u skladu s odlukom od 11. veljače 1994. godine, donijela je

RJEŠENJE

O DAVANJU ODOBRENJA ZA IZDAVANJE DUGOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

1.

Dioničkom društvu za proizvodnju i distribuciju tehničkih plinova, opremu i usluga "MG TEHNOPLIN", Kutina sa sjedištem u Kutini, Slavonska b.b. odobrava za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira - II. emisije dionica u svoti od 1,200.000 DEM.

2.

Izdavatelj dugoročnih vrijednosnih papira iz točke 1. ovoga rješenja obvezan je ovom Ministarstvu, nakon izdavanja vrijednosnih papira, dostaviti podatke iz članka 7. stavak 2. Zakona o vrijednosnim papirima.

3.

Ovo Rješenje objavljuje se u "Narodnim novirkama".

Klasa: 450-08/94-01/03

Urbroj : 513-11/94-1

Zagreb. 14. veljače 1994.

Predsjednik Komisije

dr. Zoran Jašić, v r