Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1994 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske. koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 2. veljače 1994. godine.

Broj: PA4-23/1-94.

Zagreb, 8. veljače 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 22/92. i 1/93.) članak 6. mijenja se i glasi: "Nitko ne može biti istodobno zastupnik u Zastupničkom i Županijskom domu. Zastupnik ne može istodobno biti sudac Ustavnog suda Hrvatske, sudac, državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika, javni pravobranitelj, zamjenik javnog pravobranitelja, pučki pravobranitelj, zamjenik pučkog pravobranitelja, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske. ministar ili drugi član Vlade Republike Hrvatske ili zamjenik ministra, pomočnik ministra, ravnatelj državnog zavoda ili direkcije, tajnik Vlade Republike Hrvatske, tajnik ministarstva, ravnatelj upravne organizacije u sastavu ministarstva, predstojnik ureda i ravnatelj agencije Vlade Republike Hrvatske, predstojnik Ureda Predsjednika Republike, predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost, veleposlanik, generalni konzul, župan, gradonačelnik Grada Zagreba, podžupan, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, djelatni časnik i dočasnik oružanih snaga koje kao vojne zapovjednike Hrvatske vojske imenuje i razrješava Predsjednik Republike ili ministar obrane. Zakonom se može propisati da je i obavljanje neke druge dužnosti nespojivo sa zastupničkom dužnošču. Za vrijeme dok zastupnik obavlja dužnost iz stavka 2. ovog članka miruje mu zastupnički mandat, a zastupničku dužnost umjesto njega obavlja zamjenik zastupnika. Zastupnika izabranog u izbornoj jedinici koji prihvati neku od dužnosti iz stavka 2. ovog članka zamjenjuje zamjenik zastupnika izabran u izbornoj jedinici. Zastupnika izabranog na državnoj listi koji prihvati neku od dužnosti iz stavka 2. ovog članka zamjenjuje onaj neizabrani kandidat na državnoj listi sa koje je izabrani zastupnik, kojeg odredi politička stranka čija je državna lista. Zamjenik zastupnika počinje obavljati zastupničku dužnost nakon što Zastupnički dom odnosno Županijski dom utvrde da zastupnik obavlja neku od dužnosti iz stavka 2. ovog članka".

Članak 2.

U članku 8. točka 4. briše se.

Članak 3.

Odredba članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 1/93.) ne primjenjuje se na zastupnike koji su do dana stupanja na snagu toga zakona stavili u mirovanje svoj zastupnički mandat zbog izbora ili imenovanja na neku od dužnosti iz članka 6. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.

Članak 4.

U članku 25. stavak 2. briše se.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/94-01/02

Zagreb, 2. veljače 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.