Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1994 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obaveznome zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 7. stavka 7., članka 8. stavka 1. i članka 16. stavka 2. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Narodne novine", br. 53/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVEZNOME ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USJEVA I OBJEKATA, SJEMENA I SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o obaveznome zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog matrijala poljoprivrednoga i šumskog bilja ("Narodne novine", br. 53/91), u Mjerilima za utvrđivanje zdravstvenog stanja usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala u glavi 1., Poljoprivredno bilje u točki 2. Povrtlarske kulture redni broj 6. mijenja se i glasi:

6. Luk (Allium) Botrytis spp.

- izvodnice 5% napadnutih biljaka 5 x 10 m2/ha dijagonalno 5%

- lučica 2 % napadnutih biljaka 5 x 10 m2/ha dijagonalno

- Fusarium spp.:

- izvodnice 5 % napadnutih biljaka 5 x 10 m2/ha dijagonalno 5%

- lučica 2 % napadnutih biljaka 5 x 10 m2/ha dijagonalno

- Peronspora destructorUng.:

- na izvodnicama 5 % napadnutih biljaka 5 x 10 m2/ha dijagonalno 5 %

- na lučici 2 % napadnutih biljaka 5 x 10 m2/ha dijagonalno

- Pucinia allii Rud. 2 % napadnutih biljaka 5 x 10 m2/ha dijagonalno

- Pucinia porri Winter 2 % napadnutih biljaka 5 x 10 m2/ha dijagonalno 0 %

Ditylenchus dispaci 0 % napadnutih biljaka 5 x 10 m2/ha dijagonalno 0 %

Kuhn

za izvodnice 100 lukovica/t;

za lučicu 100 lukovica/t i

za sjeme 4 x 100 sjemenki/100 kg

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-2/94-1/27

Urbroj : 525-01-94-1

Zagreb, 15. veljače 1994.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.