Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1994 Aneks o izmjeni Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 81. Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća ("Narodne novine", br. 66/92) Vlada Republike Hrvatske, s jedne strane i sindikati javnih djelatnosti i javnih poduzeća, s druge strane dana 30. prosinca 1993. godine zaključuju

ANEKS

O IZMJENI OPĆEG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNE DJELATNOSTI I JAVNA PODUZEĆA

Članak 1.

Članak 84. Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća mijenja se i glasi: "Ovaj ugovor sklapa se na određeno vrijeme i važi do 30. lipnja 1994. godine".

Članak 2.

Ovaj Aneks stupa na snagu 1. siječnja 1994. godine, a objavljuje se u "Narodnim novinama". Zagreb, 30. prosinca 1993.

Za Vladu Republike Hrvatske ministar rada i socijalne skrbi

mr. Ivan Parač, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Sindikati javnih djelatnosti javnih poduzeća

Samostalni sindikat zaposlenih u upravi i pravosuđu Hrvatske Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama

Sindikat Zavoda za platni promet Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske Samostalni sindikat radnika u djelatnostima zdravstva, mirovinsko-invalidskog osiguranja i socijalne zaštite Hrvatske

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Sindikat hrvatskih učitelja

Nezavisni sindikat Fonda zdravstvenog osiguranja Hrvatske

Hrvatski sindikat kontrolora letenja

Hrvatski sindikat zrakoplovnog tehničkog osoblja

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Nezavisni sindikat bibliotečnih djelatnika Hrvatske

Sindikat radnika u djelatnosti socijalne zaštite Hrvatske

Samostalni sindikat šumarstva Hrvatske

Samostalni sindikat prometa i veza Hrvatske

Sindikat strojnog osoblja Hrvatske

Samostalni sindikat prometno-transportnih radnika u HŽ

Sindikat hrvatskih željeznica

Samostalni sindikat stručno-administrativno-tehničkog osoblja HŽ

Samostalni sindikat radnika u komunalnim i stambenim djelatnostima Hrvatske

Samostalni sindikat radnika u djelatnosti energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Samostalni sindikat djelatnika na gradnji i održavanju Hrvatskih željeznica

Republički sindikat radnika HPT-a Zagreb

Samostalni sindikat cestarskih radnika Republike Hrvatske

Samostalni sindikat vlakopratnog osoblja Hrvatske Samostalni sindikat transportno-komercijalnih radnika HŽ

Sindikat zaposlenih u Narodnoj banci Hrvatske

Nezavisni sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede Zagreb

Samostalni sindikat manevarskog osoblja Hrvatske

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

Sindikat radnika javnog gradskog prijevoza putnika Republike Hrvatske - ZET

Sindikat vozača tramvaja u javnom gradskom prometu Hrvatske; Mandlova bb, Zagreb

Sindikat vlakovođa Hrvatske

Nezavisni sindikat HPT Split

Sindikat HPT

Sindikat HPT - PT Centar Osijek

Sindikat djelatnika zaposlenih u srednjim školama i učeničkim domovima Republike Hrvatske

Sindikat radnika ZET-a

Sindikat vozača u JGP Hrvatske ZET; Zagreb, Ozaljska 105

Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Hrvatske