Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 11.02.1994 Odluka o kriterijima i planu uvođenja doplatnih maraka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vludi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. veljače 1994. godine donijela

ODLUKA

O KRITERIJIMA I PLANU UVOĐENJA DOPLATNIH MARAKA

I.

Doplatne marke mogu se uvoditi za sljedeće namjene: a) za financiranje aktivnosti i prognanka humanitarnih, kulturnih, vjerskih i športskih organizacija društvenog značenja, b) za financiranje iznimno značajnih kulturnih ili športskih manifestacija državnog ili međunarodnog značenja, c) za financiranje obilježavanja događaja od iznimnog značenja za povijesni i politički razvoj i unapređenje nacionalnog bića i političkog života Države Hrvatske, d) za financiranje obilježavanja obljetnica osoba i djela iznimno značajnih osoba za Državu Hrvatsku.

II.

U kalendarskoj godini doplatne marke mogu se uvoditi prema sljedećem planu: - u veljači kroz 14 dana - u travnju kroz 14 dana - u srpnju kroz 14 dana - u studenom kroz 14 dana U svakom od razdoblja iz slavka 1. ove točke može se istovremeno propisati plaćanje samo jedne doplatne marke.

III.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će Komisiju koja će, na temelju kriterija i plana iz točke I i lI. ove Odluke, predložiti Vladi, koji bi se od pristiglih prijedloga za plaćanje doplalnih maraka trebao prihvatiti i u kojem vremenskom roku. Vlada Republike Hrvatske imenovat će Komisiju iz stavka I. ove toćke iz reda djelatnika humanitarnih, kulturnih, vjerskih i športskih institucija i organizacija.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 344-02/93-02/10

Urbroj: 5030105-94-1

Zagreb, 10. veljače 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.