Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 11.02.1994 Odluku o izmjeni i dopuni Odluka o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1994. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o posebnoj pristojbi na uvezenu robu ("Narodne novine", broj 94/93.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. veljače 1994. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PLAĆANJU POSEBNE PRISTOJBE NA UVEZENU ROBU U 1994. GODINI

U odluci o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1994. godini ("Narodne novine", broj 116/93), u točki II. stavak 2. mijenja se i glasi: "Iznimno, posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi od 2%: 1. pri uvozu sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji se koriste u proizvodnji robe za izvoz (carinski kontingent), osim sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala za brodogradnju; 2. na uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala (carinski kontingent) za obavljanje gospodarske ili druge odgovarajuće djelatnosti, osim osobnih automobila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife, koji se uvoze radi zamjene ili popravka opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima, sukladno pisanom mišljenju i prijedlogu nadležne komisije za popis i procjenu ratne štete,". Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/93-01/02

Urbroj: 5030105-94-3

Zagreb, 10. veljače 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.