Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 11.02.1994 Pravilnik o obrascu službene iskaznice ovlaštene osobe Deviznog inspektorata Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/92), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENE OSOBE DEVIZNOG INSPEKTORATA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obrazac službene isskaznice koju nose ovlaštene osobe Deviznog inspektorata Republike Hrvatske (Dalje: Devizni inspektorat) vođenje evidencije o službenim iskaznicama, te način izdavanja i zamjene službene iskaznice.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice izrađuje se na punijem papiru zelene boje i zaštićuje omotom od prozirne mase dimenzije 85 x 55 mm. Službena iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Prednja strana službene iskaznice iz članka 2. ovog Pravilnika sadrži:

- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;

- desno od grba ispisano je:

REPUBLIKA HRVATSKA,

MINISTARSTVO FINANCIJA,

DEVIZNI INSPEKTORAT,

SLUŽBENA ISKAZNICA,

OVLAŠTENA OSOBA,

a ispod toga ispisuje se JMBG, ime i prezime i funkcija;

- desno je od teksta prazan prostor za fotografiju;

- ispod fotografije ispisan je serijski broj službene iskaznice.

Članak 4.

Na stražnjoj strani obrasca službene iskaznice ispisana su najvažnija ovlaštenja ovlaštene osobe Deviznog inspektorata, potpis ministra financija i pečat Ministarstva financija. Ovlaštenja iz stavka 1. ovog članka odnose se na pregled financijske dokumentacije, ugovora i poslovnih knjiga, poslovnih prostorija, robe, uređaja i opreme, utvrđivanje identiteta osoba koje obavljaju poslove deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja te kreditnih odnosa s inozemstvom, uzimanje izjave, privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije, koji su poslužili ili mogu poslužiti za izvršenje kaznenog djela, privrednog prijestupa ili prekršaja, a u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 5.

O izdanim službenim iskaznicama vodi se evidencija u Deviznom inspektoratu. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime ovlaštene osobe Deviznog inspektorata kojoj je izdana službena iskaznica, evidencijski broj službene iskaznice, datum izdavanja službene iskaznice te odjeljak za napomene.

Članak 6.

Ovlaštena osoba Deviznog inspektorata koja izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, obvezna je o tome izvijestiti glavnog deviznog inspektora. Nova službena iskaznica bit će joj izdana nakon što izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica bude oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 7.

Ovlaštena osoba Deviznog inspektorata kojoj prestane radni odnos u Ministarstvu financija - Deviznom inspektoratu obvezna je, na dan prestanka rada, odnosno prelaska na drugo službeničko mjesto, službenu iskaznicu predati glavnom deviznom inspektoru.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 440-07/94-01/18

Urbroj: 513-08-/94-1

Zagreb, 3. veljače 1994.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.