Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 11.02.1994 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93) ministar financija izdaje

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O UPLATNIM RAČUNIMA PRIHODA PRORAČUNA, DRUŠTVENIH FONDOVA TE ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA, NAČINU UPLAĆIVANJA TIH PRIHODA I IZVJEŠĆIVANJU KORISNIKA O NJIMA

1.

U Naredbi o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima ("Narodne novirke", br. 114/93) u točki 3. iza računa pod 2) poslije riječi "automobila"stavlja se točka i briše tekst u zagradi.

2.

U točki 9. iza računa pod 4) umjesto točke stavija se zarez i dodaje tekst: 5) 840-5192 Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava.

3.

U točki 13. iza računa pod 3) umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst: 4) 840-51815 Županijske novčane kazne po rješenjima sudaca za prekršaje i troškovi postupka, 5) 840-5236 Županijske novčane kazne za prekršaje i oduzeta imovinska korist koje izriče Porezna uprava.

4.

U točki 15. iza računa pod 6) briše se točka i dodaje tekst "od nesamostalnog rada."

5.

U točki 17. iza računa pod 1) umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst: 2) 840-5220 Gradske i općinske novčane kazne za prekršaje i oduzeta imovinska korist koje izriče Porezna uprava.

6.

U točki 22. pod 4) račun glasi "840-1466" a u tekstu za račune od 2) do 6) iza riječi Porez dodaje se "i prirez".

7.

U točki 26. iza računa pod 10) dodaje se novi stavak koji glasi: Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje uplaćuje se prema, sjedištu uplatitelja.

8.

U točki 27. iza računa pod 3) dodaje se novi stavak koji glasi: Doprinos za doplatak za djecu uplaćuje se prema sjedištu uplatitelja.

9.

U toćki 28. iza računa pod 2) dodaje se novi stavak koji glasi: Doprinos za zapošljavanje uplaćuje se prema sjedištu isplatitelja.

10.

U točki 42. dodaje se novi stavak: Obveznici za uplatu poreza na promet proizvoda i usluga, pravne i fizičke osobe, u pozivu na broj odobrenja iza matičnog broja odnosno jedinstvenog matičnog broja građana dužni su u nastavku upisati mjesec i godinu na koji se uplata odnosi. Na primjer fizička osoba koja uplaćuje porez na dan 11. veljače 1994. godine za razdoblje od 31. siječnja do 6. veljače 1994. godine treba ispuniti dva naloga i to: u prvom nalogu za 31. siječanj 1994. upisat će u pozivu na broj odobrenja "12" "JMBG-0194" a u drugom nalogu za razdoblje od 1. do 6. veljače 1994. u pozivu na broj odobrenja upisat će "12" "JMBG-0294".

11.

Ove izmjene i dopune Naredbe stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 401-03/94-01/03

Urbroj: 513-07/94-1

Zagreb, 8. veljače 1994.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

U Popisu brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava područnih ureda Porezne uprave i gradova-općina po županijama i ispostavama područnih ureda Porezne uprave objavljenom uz Naredbu treba kod slijedećih gradova-općina ispraviti oznake odnosno nazive:

IV. ŽUPANIJA KARLOVAČKA *32160 099 099 DUGA RESA 32100 090 DRAGANIĆl

XIV. ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 33640 494 VIŠKOVCI 33200 205 KOŠKA

XVI. ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 35100 459 TOVARNIK

XVII. ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 34440 134 GRADAC