Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 11.02.1994 Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca i registarskih pločica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Temeljem članka 323. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 84/92 i 5/93), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA I REGISTARSKIH PLOČICA

Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena obrazaca i registarskih pločica koje izdaju policijske uprave u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada.

I. CIJENE OBRASCA KOJI SE KORISTE U POSLOVIMA PROMETA

1. Vozačka dozvola 35.000 HRD

2. Prometna dozvola 35.000 HRD

3. Knjižica vozila 35.000 HRD

4. Karton o obavljenom tehničkom pregledu 20.000 HRD

5. Dopuštenje (licenca) 25.000 HRD

6. Pločice "PROBA" - par 20.000 HRD

7. Registracijski list 1.000 HRD

II. CIJENA REGISTARSKIH PLOČICA

1. Registarske ploćice za motorna vozila - par Pod ovu točku spada i par pločica u kombinaciji (duguljasta i četvrtasta) za vozila gdje se oblikom pločice trebaju prilagoditi vozilu 90.000 HRD

2. Registarske pločice za priključno vozilo- komad 63.000 HRD

3. Registarske pločice za motocikl - komad 63.000 HRD

4. Registarska pločica za bicikl s motorom - komad 50.000 HRD

5. Registarska pločica za vozilo na koje se ne mogu staviti pločice pod točkom 1. i 2. - komad 63.000 HRD

6. Diplomatske pločice - par 280.000 HRD

7. Elipsasta diplomatsko-konzularna pločica - komad 180.000 HRD

III.

1. Cijena registarskih pločica iz točke II. ovog rješenja izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi) iznosi pod brojem:

1. 450.000 HRD

2. 3. 315.000 HRD

4. 250.000 HRD

5. 315.000 HRD Postupak naručivanja registarskih pločica s unaprijed zadanom slovnom i brojčanom oznakom utvrđen je u rješenju broj 511-01-57-6551/92. od 24.3.1992. Kada se radi o oštećenoj, uništenoj, izgubljenoj registarskoj pločici, cijena se uvećava za 50% cijene iz točke II. Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca i registarskih pločica.

2. Obrasce pod točkom I. i registarske pločice pod točkom II. ovog rješenja, policijske uprave prodavat će korisnicima po cijenama utvrđenim u ovom rješenju.

3. Obrasce pod brojem I. utvrđene u ovom rješenju policijske uprave naručivat će izravno od Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu.

4. Registracijske pločice pod brojem II. naručuju se i preuzimaju direktno kod proizvođača pismenom narudžbom, poduzeće "KONČAR ALATl" 41000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22. Policijske uprave dužne su plačati nakon njihove prodaje postupno, a najkasnije u roku od 15 dana nakon izvršene prodaje. Plaćanje se vrši pozivom na broj fakture na žiro-račun 30101-637-112 Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb.

5. Sredstva ostvarena prodajom obrazaca i registarskih pločica prema ovom rješenju, po odbitku troškova, Ministarstvo unutarnjih poslova uplaćuje u Proračunu Republike Hrvatske.

6. Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje broj: 511-01-86-31230/93. od 15. 10. 1993. god.

7. Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od 1. veljače 1994. godine.

Broj: 511-01-86-2871/94

Zagreb, 28. siječnja 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.