Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 11.02.1994 Rješenje o utvrđivanju cijene propusnice koja se izdaje prema odredbama Udinskog sporazuma
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Temeljem članka 107. stavka 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", br. 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91, 19/92 i 33/92.) a u svezi sa člankom 4. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne nekvine" br. 53/91. i 64/92.), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE PROPUSNICE KOJA SE IZDAJE PREMA ODREDBAMA UDINSKOG SPORAZUMA

I.

Za izdanu propusnicu (Udinski sporazum) građanin plaća naknadu u iznosu od 120.00 HRD.

II.

Sredstva od naknade za izdanu putnu ispravu iz točke 1. ovoga rješenja knjižit će se na poseban način i mogu se upotrijebiti samo za nabavu obrazaca te isprave, kao i podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

III.

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje broj: 511-01-86-32000/93 od 20. listopada 1993. godine.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od 1. veljače 1994. godine.

Broj: 511-01-86-2869/94.

Zagreb, 28. siječnja 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.