Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 11.02.1994 Odluka o usvajanju liste lijekova za primjenu u bolnicama u 1994. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovu odredbi stavka 2. članka 16. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), na trećoj sjednici održanoj 27. siječnja 1994. godine donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU LISTE LIJEKOVA ZA PRIMJENU U BOLNICAMA U 1994. GODINI

I.

Usvaja se Lista lijekova za primjenu u bolnicama u 1994. godini, kojom se utvrđuju lijekovi loje ugovorne zdravstvene ustanove koriste u bolničkom liječenju i pručanju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

II.

Cijene lijekova sa Liste lijekova za primjenu u bolnicama u 1994. godini, utvrdit će se u postupku izbora najpovoljnije ponude na osnovi javnog natječaja, a primjenjivat će se u poslovnom odnosu između ugovornih zdravstvenih ustanova i Hrvatskog zavoda za zdravstveno oiguranje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/94-01/19

Urbroj: 338-24-94-1

Zagreb, 27. siječnja 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.