Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 11.02.1994 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-419/1993. Od 26. Siječnja 1994.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 26. siječnja 1994. godine donio je ovo

RJEŠENJE

I. Poništava se rješenje Općinskog suda u Bjelovaru broj: P-1011/93-2 od 16. rujna 1993. godine te se predmet vraća na ponovno odlučivanje.

II. Rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske.

Obrazloženje:

Rješenjem navedenim u izreci, Općinski sud u Bjelovaru oglasio se nenadležnim za rješavanje tužbe Ivana Bandura iz Kapele, gilogorska br. 60 radi ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke Općine Kapela od 7. kolovoza 1993. godine, klasa 372-01/93-01/1 o preuzimanju športskih objekata u vlasništvu općine te predmet ustupio ovom Sudu na rješavanje, a sve to stoga što ocjena ustavnosli i zakonitosti spada u nadležnost ovog Suda.

Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio je nezakonitost ustupanja navedene tužbe na rješavanje ovom Sudu te je poništio rješenje Općinskog suda u Bjelovaru, a zbog slijedećeg:

Općinski sud u Bjelovaru rješenje o nenadležnosti donio je primjenom članka 21. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91 i 91/92), koja se odnosi na ustupanje nadležnom sudu, ali kao tijelu sudbene vlasti.

Ovakovo postupanje tog suda u suprotnosti je s ustavnim normama o položaju Ustavnog suda Republike Hrvatske u ustroju državne vlasti Republike Hrvatske (članak 4. Ustava) i nadležnosti ovog Suda (članak 125. Ustava).

Kako Ustavni sud Republike Hrvatske nije tijelo sudbene vlasti, to je Općinski sud u Bjelovaru u konkretnom slučaju trebao postupiti prema članku 16. stavak 2. Zakona o parničnom postupku, prema kojem, kad sud u toku postupka utvrdi da za rješavanje spora nije nadležan sud nego kakvo drugo domaće tijelo, tada će se oglasiti nenadležnim, ukinuti provedene radnje u postupku i odbaciti tužbu.

Slijedom izloženog, valjalo je navedeno rješenje poništiti te je stoga riješeno kao u izreci.

Objava ovog rješenja temelji se na članku 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 13/91).

Broj: U-II-419/1993.

Zagreb, 26. siječnja 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenik predsjednika

Ivan Marijan Severinac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.