Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 01.02.1994 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 53/91), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZDAVANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza ("Narodne novine", broj 30/92, 46/92, 82/92 i 9/93) u članku 10. riječi "do 31. siječnja 1994. godine" zamjenjuju se riječima "do 31. srpnja 1994. godine".

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-02/11

Urbroj: 530-01-94-01

Zagreb, 26. siječnja 1994.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.