Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 01.02.1994 Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za veljaču 1994. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93. i 79/93.) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1994. godine donio je

ODLUKA

o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za veljaču 1994. godine

I.

U skladu s Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za veljaču 1994. godine, utvrđuje se kvota za korištenje kredita iz primarne emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 95.191.308. tisuća hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Banke su dužne uskladiti kredite iz primarne emisije koju su koristile u siječnju 1994. godine s ovom Odlukom dekadno u tijeku veljače 1994. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. veljače 1994. godine.

O. br. 213/94.

Zagreb, 31. siječnja 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


NARODNA BANKA HRVATSKE
ZAGREB

PREGLED KVOTA PO BANKAMA ZA VELJAČU 1994. GODINE

- u tisućama HRD -

1. Moguće stanje kvota 31.01.1994.
Umanjene kvote u veljači
2. I. dekada
3. II dekada
4. III dekada
5. Moguće stanje kvote na dan 28.02.1994.

__________________________________________________________________________________

BANKA          1.       2.       3.       4.       5.
__________________________________________________________________________________
1. Bjelovarska banka
d.d. Bjelovar          1.928,898    128.389 128.389 144.437 1.527,684
2. Međimurska banka
d.d. Čakovec          1.740.616    115.856 115.856 130.338 1.378,565
3. Dubrovačka banka
d.d. Dubrovnik     1.813,749    120.724 120.724 135.815 1.436,486
4. Karlovačka banka
d.d. Karlovac          1.378,780    91.722     91.722     103.244 1.091,991
5. Podravska banka
d.d. Koprivnica     1.348,053    89.727     89.727     100.943 1.067,656
6. Slavonska banka
d.d. Osijek           13.235,578   880.967 88.967     991.088 10.482,555
7. Istarska banka
d.d. Pula            2.981,575    198.455 198.455 223.262 2.361,402
8. Riječka banka
d.d. Rijeka           8.464,298    563.388 563.388 633.812 6.703,710
9. Samoborska banka
d.d. Samobor          261.863 17.430     17.430     19.608     207.395
10. Sisačka banka
d.d. Sisak           1.196,027    79.608     79.608     89.559     947.251
11. Požeška banka
d.d. Požega           1.119,272    74.499     74.499     83.812     886.462
12. Spitska banka
d.d. Split           6.986,992    465.058 465.058 523.190 5.533,685
13. Jadranska banka
d.d. Šibenik          836.338 55.667     55.667     62.626     662.378
14. Varaždinska banka
d.d. Varaždin          2.162,463    143.935 143.935 161.927 1.712,667
15. Vinkovačka banka
d.d. Vinkovci          1.788,221    119.025 119.025 133.903 1.416,268
16. Vukovarska banka
d.d. Vukovar          271.488 18.070     18.070     20.329     215.018
17. Istarska kreditna banka
d.d Umag            708.806 47.179     47.179     53.076     561.373
18. Dalmatinska banka
d.d. Zadar           1.552,588    103.341 103.341 116.259 1.229,647
19. Zagrebačka banka
d.d. Zagreb           30.845,351   2.053,084    2.053,084    2.309,719    24.429,465
20. Privredna banka
d.d. Zagreb           27.787,380   1.849,543    1.849,543    2.080,736    22.007,557
21. Komercijalna banka
d.d. Zagreb           306.113 20.375     20.375     22.922     242.441
22. Županjska banka
d.d. Županja          5.325,195    354.448 354.448 398.754 4.217,546
23. Ilirija banka
d.d. Zagreb           60.644     4.036      4.036      4.541      48.030
24. Croatia banka
d.d. Zagreb           1.993,301    132.675 132.675 149.260 1.578,691
25. Trgovačka banka
d.d. Zagreb           180.186 11.993     11.993     13.492     142.707
26. Čakovečka banka
d.d. Čakovec          122.112 8.128      8.128      9.144      96.713
27. Trgovačko-turistička
banka d.d. Split        27.901     15.169     15.169     17.065     180.498
28. Partner banka
d.d. Zagreb           175.956 11.712     11.712     13.176     139.357
29. Promdei banka
d.d. Zagreb           133.709 8.900      8.900      10.012     105.897
30. Hrvatska poštanska banka
d.d. Zagreb           449.091 9.892      29.892     33.628     355.679
31. Zagrebačka banka -
Pomorska banka d.d. Split    38.106     2.505      22.505     25.318     267.780
32. Adria banka
d.d. Rijeka           440.792 9.339      29.339     33.007     349.100
33. Hrvatska gospodarska
banka d.d. Zagreb        378.486 5.192      25.192     28.341     299.761
34. Hypobanka
d.o.o. Zagreb          211.500 4.078      14.078     15.837     167.507
35. Gospodarsko kreditna
banka d.d. Zagreb        71.036     4.728      4.728      5.319      56.260
36. Neretvanska gospodarska
banka d.d. Ploče        82.186     2.126      12.126     13.642     144.291
37. Alpe Jadran banka
d.d. Split           73.100     4.866      4.866      5.474      57.895
38. Centar banka
d.d. Zagreb           28.292     1.883      1.883      2.119      22.408
39. Slatinska banka
d.d. Slatina          937.675 2.412      62.412     70.214     742.637
40. Agroobrtnička banka
d.d. Zagreb           34.207     2.277      2.277      2.561      27.092
41. Privatna aust. - hrv. banka
Zagreb             9.241      615       615       692       7.319
42. Razvojna banka
d.d. Split           17.570     1.169      1.169      1.316      13.916
43. Kvarner banka
d.d. Rijeka           54.040     3.597      3.597      4.047      42.800
44. Gradska banka
d.d. Osijek           32.531     2.165      2.165      2.436      25.765
___________________________________________________________________________________

UKUPNO         120.191,308   8.000,000    8.000,000    9.000,000    95.191,308
___________________________________________________________________________________