Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 01.02.1994 Odluka o izmjeni Odluke o potvrđivanju dozvola za osnivanje banke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVJET NARODNE BANKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 94/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1994. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POTVRĐIVANJU DOZVOLA ZA OSNIVANJE BANKE

I.

U Odluci o potvrđivanju dozvola za osnivanje banke ("Narodne novine", broj 107/93) u točki 1. riječi "od 60 dana" zamjenjuju se riječima "od 90 dana". 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br 214/94.

Zagreb, 31. siječnja 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.