Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 01.02.1994 Odluka o prirezu na porez na dohodak
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Na temelju članka 46. stavak 2. i članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 117/93.) i članka 31. stavak 1. alineja 4 Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Županije primorsko-goranske br. 11/93.), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici od 24. siječnja 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK

Članak 1.

Ovom Odlukom uvodi se prirez na porez na dohodak, temeljem kojeg se ostvaruje prihod koji pripada Gradu Rijeci.

Članak 2.

Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Rijeke prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od plaća i mirovina te drugih dohodaka od nesamostalnog rada i prema ovoj Odluci.

Članak 3.

Glede obveznika, razdoblja plaćanja, osobnih odbitaka, poreznog gubitka i neoporezivog dohotka, postupka za utvrđivanje i naplatu prireza, žalbe, jamstva i zastare primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica za prirez na porez na dohodak je udio poreza na dohodak koji pripada Gradu Rijeci po osnovi Zakona o financiranju lokalne samouprave i uprave.

Članak 5.

Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom faktora prireza 1,25 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Rijeci. Prirez na porez na dohodak plaća se po stopi 25% odnosno 6,25% na ukupni iznos obraćunatog poreza na dohodak.

Članak 6.

Prirez na porez na dohodak uplaćuje se na žiro-račun 33800-840-373-1396.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1994. godine.

Klasa: 021-05/94-81/9

Rijeka, 24. siječnja 1994.

Predsjednik Gradskog vijeća

Teodor Antić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.