Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 01.02.1994 Odluka o prirezu na porez na dohodak
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA

Na temelju članka 3. i 46. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 117/93) i članka 28. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 11/93) Gradsko vijeće Grada Splita na 12. sjednici održanoj 27. siječnja 1994. godine, donosi

ODLUKU

O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK

Članak 1.

Ovom odlukom uvodi se prirez na porez na dohodak što čini vlastiti prihod Grada Splita.

Članak 2.

Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Splita prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od plaća i morovina te drugih dohodaka od nesamostalnog rada i prema ovoj odluci.

Članak 3.

Glede obveznika, razdoblja plaćanja, osobnih odbitaka, poreznog gubitka i neoporezivog dohotka, postupka za utvrđivanje i naplatu prireza, žalbe, jamstva i zastare primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica za prirez na porez na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom faktora prireza 1,25 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Splitu. Prirez na porez na dohodak plaća se po stopi 6,25%.

Članak 6.

Prirez na porez na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Splita.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a objavit će se i u "Službenom glasniku Grada Splita".

Klasa: 021-05/94-04/3

Split, 27. siječnja 1994.

Predsjednik Gradskog vijeća

Mirko Karoglan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.