Zakoni i propisi - Pravni savjeti 117 31.12.1993 Odluka o proglašenju Zakona o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje

Proglašavam Zakon o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. prosinca 1993. godine.

Broj : PA4-148/1-93.

Zagreb, 31. prosinca 1993.

Pedsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje

Članak 1.

Obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, utvrđeni Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93.) plaćaju od 1. siječnja 1994. godine:

1. doprinos iz plaća po stopi od 7,5%,

2. doprinos na plaću po stopi od 7,5%,

3. doprinos korisnika mirovina, korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, te invalida sa skraćenim radnim vremenom po stopi od 25%,

4. doprinos seljaka po stopi od 11%.

Članak 2.

Poduzeća, ustanove i druge pravne osobe plaćaju 50% od propisane stope doprinosa za zdravstveno osigurenje iz članka 1. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona na plaće invalida rada i vojnih invalida - hrvatskih branitelja domovinskog rata kod njih zaposlenih, odnosno koji se nalaze na profesionalnoj rehabilitaciji.

Članak 3.

Plaćom se, u smislu ovoga Zakona, smatra plaća koja se sastoji od plaće ostvarene u skladu s propisima o radu, uvećane za zakonom propisane obveze iz plaće.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa:411-02/93-01/05

Zagreb, 29. prosinca 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.