Zakoni i propisi - Pravni savjeti 117 31.12.1993 Odluka o davanju pomoći županijama odnosno općinama u sastavu županija za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 70. stavka 1. Zakona o zaštiti od ele- mentarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 14/78., 31/80. i 53/84.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. prosinca 1993., donio je

ODLUKU

o davanju pomoći županijama odnosno općinama u sastavu županija za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1993. godini

I.

Radi djelomičnog ublažavanja posljedica štete od elementarnih nepogoda daje se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu bespovratna pomoć općinama u sastavu županija:

                    Verificirena      Udjel u     Predloženi
Red   OPĆINA - ŽUPANIJA    šteta          verific.        iznos pomoći
br.                   u HRD          šteti u %    u HRD

1. LUDBREG               12.728.013.183 3,16      514.989.207
Donji Miholjac
Mali Bukovec
Sveti Đurđ
2. VARAZDIN           26.055.012.000 6,47      1.054.214.023
3. IVANEC                3.677.184.500      0,91      148.782.870
I. VARAŽDINSKA
ŽUPANIJA                42.460.209.683 10,54      1.717.986.100
4. ZLATAR                12.204.609.820 3,03      493.811.740
Budinšćina
Hraščina
Konjščina
Grad Zlatar
Zlatar-Bistrica
II. KRAPINSKO
ZAGORSKA-ŽUPANIJA        12.204.s08.820 3,03      493.811.740
5. ĐAKOVO                12.032.589.000 2,99      486.851.591
Đakovo
Levanjska Varoš
Trnava
Drenja
6. VALPOVO               4.157.227.690      1,03      168.205.938
Valpovo
Bizovac
Belišće
Petrijevci
7. DONJI MIHOLJAC        1.622.243.700      0,04      65.637.738
8. KOŠKA                7.395.749.200      1,84      299.240.028
III. OSJEČKO-BARANJSKA
ŽUPANIJA                25.207.809.590 6,26      1.019.935.295
9. POŽEGA                12.500.000.000 3,10      505.763.547
Velika
Kaptol
Pleterno
Čaglin
Jakšić
Brestovac
Kutjevo
Grad Požega
10. NAŠICE               35.106.540.800 8,71      1.420.448.688
11. PAKRAC
("Ribnjičarstvo",Poljana
d.d.)                  3.285.420.000      0,82      132.931.654
IV. POŽEŠKO-SLAVONSKA
ŽUPANIJA                50.891.960.800 12,68      2.059.143.888
12. ORAHOVICA          4.500.000.000      1,12      182.074.877
13. PITOMAČA
("Borik",d.d.)             1.822.245.000      0,45      73.730.008
V. VIROVITIČKO-
PODRAVSKA
ŽUPANIJA                6.322.245.000      1,57      255.804.884
14. KOPRIVNICA         12.001.295.512 2,98      485.585.423
Koprivnički Ivanec
Đelekovec
Gola
Rasinja
Drnje
Peteranec
15. KRIŽEVCI          2.346.300.000      0,58      94.933.841
VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽE-
VAČKA ŽUPANIJA         14.347.595.512 3,56      580.519.264
16. VINKOVCI          3.434.619.600      0,85      138.968.431
Stari Mikanovci
17. ŽUPANJA               14.000.000.000 3,48      566.455.173
VII. VUKOVARSKO-SRI-
JEMSKA ŽUPANIJA         17.434.619.600 4,33      705.423.604
18. TROGIR               2.635.432.000      0,65      106.632.435
Seget
Marina
19. VRGORAC           3.107.233.707      0,77      125.722.043
20. ŠOLTA                4.059.402.600      1,01      164.247.829
21. JELSA                4.262.028.600      1,06      254.298.785
22. KAŠTELANSKA
ZAGORA             6.285.021.600      1,56      254.298.785
23. PUČIŠĆE               1.937.982.000      0,48      78.412.852
24. IMOTSKI               40.292.659.000 10,00      1.630.284.650
25. SINJ                22.655.915.100 5,62      916.682.878
VIII. SPLITSKO-DALMATIN-
SKA ŽUPANIJA          85.235.874.607 21,16      3.448.727.769
26. POREČ                8.369.561.800      2,08      338.641.541
Poreč
Vrsar
Vižinada
Sv.Lovreč Pazentički
Višnjan
27. LABIN                5.730.244.265      1,44      231.876.170
IX. ISTARSKA ŽUPANIJA      14.100.406.065 3,50      570.517.711
28. DARUVAR
("Ribnjičarstvo"
Končanica)               12.689.530.000 3,15      513.432.136
X. BJELOVARSKO-BILO-
GORSKAŽUPANIJA         12.689.530.000 3,15      513.432.136
29. OREBIĆ               3.507.065.670      0,87      141.899.678
30. STON                5.300.000.000      1,32      214.443.744
31. KONAVLE           5.300.000.000      1,32      214.443.744
XI. DUBROVAČKO-NERET-
VANSKAŽUPANIJA         14.107.065.670 3,50      570.787.166
32. DELNICE               11.073.807.000 2,75      448.058.232
33. FUŽlNE               5.132.649.000      1,27      207.672.541
34. LOKVE                5.200.000.000      1,29      210.397.636
XII. PRIMORSKO-GORAN-
SKA ŽUPANIJA          21.406.456.000 5,31      866.128.409
35. NOVSKA               5.560.000.000      1,38      224.963.626
Novska
Lipovljani
Jasenovac
XIll. SISAČKO-MOSLAVAČ
KA ŽUPANIJA           5.560.000.000      1,38      224.963.626
36. ČAKOVEC           44.789.631.00      11,12      1.812.237.011
XIV. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA    44.789.631.000 11,12      1.812.237.011
37. GOSPIĆ               36.098.425.000 8,96      1.460.581.397
XV. LIČKO-SENJSKA
ŽUPANIJA                36.098.425.000 8,96      1.460.581.397
SVEGA              402.856.238.347 100,00     16.300.000.000II.

Iznos pomoći iz točke I. ove Odluke doznačit će se županijama odjednom.

III.

Županije su dužne iznos pomoći iz točke I. doznačiti općinama odmah po primitku sredstava.

IV.

Korisnici sredstava iz točke III. ove odluke dužni su Vladi Republike Hrvatske, putem Republičke komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda podnijeti izvješće o utrošku sredstava najkasnije do 1. svibnja 1994. godine.

V.

Ovlašćuje se ministar financija da provede ovu Odluku.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa:442-02/93-01/02

Zagreb, 30. prosinca 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r