Zakoni i propisi - Pravni savjeti 117 31.12.1993 Odluka o prirezu na porez na dohodak
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Na temelju članka 4. i 47. Uredbe o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 1 12/93) i članka 9. Statutarne odluke Grada Pule ("Službene novine", broj 4/93). Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici 29. prosinca 1993. godine, donosi

ODLUKU

o prirezu na porez na dohodak

Članak 1.

Ovom odlukom uvodi se prirez na porez na dohodak što čini vlastiti prihod Grada Pule.

Članak 2.

Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Pule prema Uredbi o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od plaća i mirovina te drugih dohodaka od nesamostalnog rada i prema ovoj odluci:

Članak 3.

Glede obveznika, razdoblja plaćanja, osobnih odbitaka, poreznog gubitka i neoporezivog dohotka, postupka za utvrđivanje i naplatu prireza, žalbe, jamstva i zastare primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica za prirez na porez na dohodak je udio poreza na dohodak koji pripada Gradu Puli po osnovi Uredbe o financiranju lokalne samouprave i uprave.

Članak 5.

Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom faktora prireza 1,30 na udio poreza na dohodak što pripada Gredu Puli. Prirez na porez na dohodak pleća se po stopi 30% (ili 1,878% na osnovicu poreza na dohodak).

Članak 6.

Prirez na porez na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Pule.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa: 022-05193-01/422

Pula, 28. prosinca 1993.

Predsjednica

Miriana Ferjančlć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.