Zakoni i propisi - Pravni savjeti 115 27.12.1993 Odluka o provođenju odredbe članka 58. stavak 1. Zakona o bankama i štedionicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 58. stavak 1. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br. 94/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske donosi

ODLUKU

o provođenju odredbe članka 58. stavak 1. Zakona o bankama i štedionicama

1. Banka osnovana po Zakonu o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Narodne novine", broj 53/91 ) dužna je postupno uskladiti svoje poslovanje s uvjetima poslovanja propisanim u članku 20. do 24. Zakona o bankama i štedionicama (u daljnjem tekstu Zakon), na način i u rokovima koji su utvrđeni ovom odlukom.

2. Banka je dužna sačiniti prvo izvješće o ostvarenim pokazateljima poslovanja iz članka 20. do 24. Zakona, sa stanjem na dan 31. prosinca 1993. godine i na propisanim obrascima dostaviti Narodnoj banci Hrvatske u roku 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg obračuna.

3. Iskazana prekoračenja propisanih uvjeta poslovanja koji su utvrđeni odredbama članka 20., 21., i 24. Zakona, banka je dužna postepeno uskladiti na slijedeći način i u slijedećim rokovima: 1) sa stanjem na dan 30. lipnja 1994, godine, banka je dužna prekoraćenje utvrđeno po odredbi točke 2. ove odluke smanjiti za 35%, 2) sa stanjem na dan 30. rujna 1994. godine, banka je dužna prekoračenje utvrđeno po odredbi točke 2. ove odluke smanjiti za 70%, 3) sa stanjem na dan 31. prosinca 1994. godine banka je dužna svoje poslovanje uskladiti s propisanim uvjetima iz članka 20., 21. i 24. Zakona.

4. Radi praćenja provedbe odredaba ove odluke, banka je dužna o ostvarenim pokazateljima poslovanja iz članka 20. do 24. Zakona, dostavljati tromjesečne izvještaje Narodnoj banci Hrvatske 30 dana od isteka tromjesečja odnosno 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg obračuna.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 203/93.

Zagreb, 22. prosinca 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.