Zakoni i propisi - Pravni savjeti 114 24.12.1993 Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1993. donijela

UREDBU

o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina u siječnju 1994. godine

Članak 2.

Masa sredstava za isplatu mirovina u siječnju 1994. godine umanjena za doprinos za zdravstvo, može biti veća za 1% od mase sredstava isplaćene za mirovine u mjesecu prosincu 1993. godine.

Utvrđeni iznos mase sredstava za mirovine iz stavka 1. ovoga članka korigira se za postotak promjene broja umirovljenika.

Članak 3.

Izuzetno od odredbe članka 118. stavka 6. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 109/93), pri oporezivanju mirovina osobni odbitak za samog umirovIjenika utvrđuje se primjenom koeficijenta 2.

Članak 4.

Upute za primjenu ove Uredbe daje Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Provedbu ove Uredbe osigurat će Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 140-01/93-01/09

Urbroj : 5030105-93-1

Zagreb, 23. prosinca 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.