Zakoni i propisi - Pravni savjeti 114 24.12.1993 Uredba o prestanku važenja Uredbe o izmjeni Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1993. donijela

UREDBU

o prestanku važenja Uredbe o izmjeni Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba

Članak 1.

Uredba o izmjeni Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoIjavanje stambenih potreba ("Narodne novine", br. 100/93) prestaje važiti 1. siječnja 1994.

Članak 2.

Sredstva za subvencioniranje stanarina i podstanarina izdvojena do 31. prosinca 1993. godine raspoređuju se sukladno Uredbi o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarina i podstanarina ("Narodne novine", br. 58/93).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 370-01/93-01/21

Urbroj : 5030105-93-12

Zagreb, 23. prosinca 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.