Zakoni i propisi - Pravni savjeti 114 24.12.1993 Uredba o neprimjenjivanju Zakona o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1993. donijela

UREDBU

o neprimjenjivanju Zakona o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja

Članak 1.

Zakon o financiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja ("Narodne novine", br. 33/89, 42/90 i 14/91) ne primjenjuje se od 1. siječnja 1994.

Članak 2.

Korisnici sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja, kojima su sredstva odobrena kao povratna, vraćaju ta sredstva u skladu sa zaključenim ugovorima Republičkom zavodu za zapošljavanje. Sredstva iz stavka 1. ovoga članka Republički zavod za zapošljavanje koristit će za poticanje zapošljavanja.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:100-01/93-01/07

Ubroj : 5030105-93-1

Zagreb, 23. prosinca 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.