Zakoni i propisi - Pravni savjeti 114 24.12.1993 Odluka o prestanku važenja Odluke o preferencijalnim carinskim stopama i neplaćanju drugih uvoznih pristojbi za uvoz robe iz određenih zemalja u razvoju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 51. stavak 3. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1993. godine donijela

ODLUKU

o prestanku važenja Odluke o preferencijalnim carinskim stopama i neplaćanju drugih uvoznih pristojbi za uvoz robe iz određenih zemalja u razvoju

I.

Odluka o preferencijalnim carinskim stopama i neplaćanju drugih uvoznih pristojbi na uvoz robe iz određenih zemalja u razvoju ("Narodne novine", br. 54/91 i 41/92) prestaje važiti danom primjene ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa : 413-04/93-01/13

Urbroj : 5030105-93-1

Zagreb, 23. prosinca 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.