Zakoni i propisi - Pravni savjeti 114 24.12.1993 Odluka o namjenama i uvjetima uz koje se mogu odobravati devizni krediti domaćim osobama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 65. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1993. godine donijela

ODLUKU

o namjenama i uvjetima uz koje se mogu odobravati devizni krediti domaćim osobama

I.

Banke ovlaštene za poslove s inozemstvom mogu odobravati devizne kredite domaćim pravnim osobama i domaćim osobama iz članka 4. slavka 3. Zakona o osnovma deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) radi plaćanja u inozemstvo za uvoz opreme i reprodukcijskog materijala, za uvoz usluga i radi izvođenja investicijskih radova u inozemstvu.

II.

Banke ovlaštene za poslove s inozemstvom, dužne su održavati ročnu strukturu plasmana iz točke 1. ove Odluke, prema ročnoj strukturi izvora sredstava.

III.

Korisnici deviznog kredita iz točke I. ove Odluke otplaćuju kredit devizama ostvarenim izvozom robe i usluga ili kupnjom deviza na deviznom tržištu.

lV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

KIasa : 440-01/93-01/08

Urbroj : 5030105-93-1

Zagreb, 23. prosinca 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.