Zakoni i propisi - Pravni savjeti 114 24.12.1993 Odluka o uvjetima pod kojima strane osobe mogu stjecati potraživanja u valuti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 43. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", broj 91A/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1993. godine donijela

ODLUKU

o uvjetima pod kojima strane osobe mogu stjecati potraživanja u valuti Republike Hrvatske

I.

Strane osobe mogu stjecati potraživanja kod banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom u valuti Republike Hrvatske i to: 1. kupnjom domaće valute za konvertibilne devize; 2. prodajom domaćoj osobi robe i usluga za domaću valutu; 3. po osnovama iz članka 41. i 42. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (u daljem tekstu "Zakon"); 4. prodajom vlastitih prijevoznih isprava u skladu sa sklopljenim ugovorima o toj prodaji i međunarodnim ugovorima, kada te isprave prodaje predstavništvo za agencijske poslove u zračnom prometu.

II.

Strane osobe mogu stjecati potraživanja kod banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom u valuti Republike Hrvatske i od autorskih honorara, mirovina, invalidnina, alimentacija, primanja po osnovi odlikovanja, naplaćenih konzularnih taksa i kotizacija.

III.

Strane osobe mogu potraživanja u valuti Republike Hrvatske stečena prema točki I. i II. ove Odluke koristiti za transfer u inozemstvo, za plaćanje u Republici Hrvatskoj i druge namjene prema članku 43. stavak 3. Zakona.

IV.

Strane osobe iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila platni sporazum o plaćanju u domicilnim vaIutama, koje se ne mogu transferirati u inozemstvo, mogu stjecati potraživanja u valuti Republike Hrvatske kod banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom u skladu sa sklopljenim platnim sporazumom. Iznimno od stavka 1. ove točke strane osobe mogu stjecati potraživanja u valuti Republike Hrvatske i kod banaka ovlaštenih za poslovanje sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji, ako banka za to ishodi odobrenje od Narodne banke Hrvatske.

V.

Na račune stranih osoba iz ove Odluke ne mogu se primati uplate u efektivnim novčanicama, osim po odobrenju Narodne banke Hrvatske.

VI.

Ovlaštena banka može s računa stranih osoba u valuti Republike Hrvatske isplaćivati stranim osobama za potrebe tekućih plaćanja u Republici Hrvatskoj i u efektivnim novčanicama i to najviše do 5.000.000.- hrvatskih dinara mjesečno. Iznimno od stavka 1. ove točke Narodna banka Hrvatske može odobriti i veće isplate efektivnih novčanica.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 440-01/93-01/09

Urbroj : 5030105-93-2

Zagreb, 23. prosinca 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.