Zakoni i propisi - Pravni savjeti 114 24.12.1993 Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u domovinskom ratu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI I MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 205 stavka 3. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 74/93 - pročišćeni tekst), ministar rada i socijalne skrbi i ministar obrane donose

PRAVILNIK

o posebnom stažu ostvarenom u domovinskom ratu

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način ostvarivanja prava iz članka 205. stavka 1. i 2. Zakona o obrani (u daljnjem tekstu: Zakon) pripadnika oružanih snaga, pripadnika djelatnog i pričuvnog sastava policije te nezaposlenih osoba mobiliziranih u civilnoj zaštiti, službi motrenja i obavješćivanja i obveznika radne obveze.

Članak 2.

Osobama iz članka 1. ovog Pravilnika koje su u obnašanju službe ili u svezi sa službom zarobljene, ranjene, ozlijeđene, povrijeđene ili oboljele, cijelo vrijeme boravka u zatvoru, odnosno logoru te liječenja i rehabilitacije uračunava se u staž osiguranja, odnosno u poseban staž.

Članak 3.

Osobama iz članka 205. stavak 1. Zakona koje su zaposlene ili im se staž osiguranja računa po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u domovinskom ratu računa se kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju, a nezaposlenim osobama ili osobama koje ne ostvaruju staž osiguranja po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u domovinskom ratu računa se kao poseban staž u dvostrukom trajanju.

Članak 4.

Pravo na staž osiguranja ili poseban staž u smislu ovog Pravilnika ne mogu ostvariti osobe za koje je utvrđeno da su surađivale s neprijateljem ili su radile protiv interesa Republike Hrvatske.

Članak 5.

Vrijeme iz članka 205. stavak 1. i 2: Zakona dokazuje se potvrdom.

Ovlaštena tijela za izdavanja potvrda iz stavka 1. ovog članka su:

1. Ministarstvo obrane - Personalna uprava:

- za pripadnike djelatnog sastava oružanih snaga.

2. Ministarstvo obrane - uredi za obranu:

- za pripadnike pričuvnog sastava oružanih snaga,

- za pripadnike civilne zaštite,

- za pripadnike službe motrenja i obavješćivanja,

- za pripadnike radne obveze.

3. Ministarstvo unutarnjih poslova - Sektor za kadrovske, obrazovne i pravne poslove:

- za pripadnike djelatnog i pričuvnog sastava policije u sjedištu.

4. Ministarstvo unutarnjih poslova - policijske uprave:

- za pripadnike djelatnog i pričuvnog sastava policije u policijskoj upravi.

Članak 6.

Na zahtjev osobe iz članka 1., a na temelju potvrde ovlaštenog tijela iz članka 5. ovog Pravilnika, poseban staž u radnu knjižicu upisuje ovlaštena područna služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske u propisanom postupku.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 512-01-93-4058

Zagreb, 23. studenoga 1993.

Ministar rada i socijalne skrbi

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Ministar obrane

Ivan Parać, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.