Zakoni i propisi - Pravni savjeti 113 21.12.1993 Rješenje o razrješenju lučkog kapetana u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 27. stavka 3. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave ("Narodne novine", broj 55/92, 44/93 i 84/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 9. prosinca 1993. godine donijela

RJEŠENJE

o razrješenju lučkog kapetana u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza

Razrješuje se IVAN KUZMANIĆ dužnosti lučkog kapetana Lučke kapetanije Dubrovnik u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza s danom 31. prosinca 1993. godine.

Klasa: 080-02/93-05/25

Urbroj: 50304/2-93-01

Zagreb, 9. prosinca 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.