Zakoni i propisi - Pravni savjeti 113 21.12.1993 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju socijalne zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na osnovi članka 95. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine", br. 10/91 - pročišćeni tekst i 19/91), ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju socijalne zaštite

Članak 1.

U Pravilniku o ostvarivanju socijalne zaštite ("Narodne novine". br. 10/91, 38/92 i 5/93) članak 8. mijenja se i glasi "Visina stalne novčane pomoći utvrđuje se prema osnovici koju čini minimalna plaća u Republici Hrvatskoj i iznosi:

- za korisnika prava na stalnu novčanu pomoć

- pojedinca 90% osnovice,

- za dva korisnika prava na stalnu novčanu pomoć u istom domaćinstvu 160% osnovice,

- za tri korisnika prava na stalnu novčanu pomoć u istom domaćinstvu 220% osnovice,

- za četiri korisnika prava na stalnu novčanu pomoć u istom domaćinstvu 270% osnovice.

Ako u istom dolnaćinstvu postoji više od četiri korisnika prava na stalnu novčanu pomoć, iznos stalne novčane pomoći utvrđen za četiri korisnika tog prava uvečava se za svakog daljnjeg korisnika za 30% osnovice."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa: 550-01/93-01/623

Urbroj : 524-04/2-93-1-3

Zagreb, 16. prosinca 1993.

Ministar rada i socijalne skrbi

Ivan Parać, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.