Zakoni i propisi - Pravni savjeti 113 21.12.1993. Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja srpanj - rujan 1993. i kolovoz - listopad 1993, te o. prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec listopad 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju članka 75. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodnenovine", br 47/92), Zajednički organ za praćenje provođenja i tumačenjaodredbi Općeg ko lektivnog ugovora za gospodarstvo objavljuje

PODATKE

o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radnikuu gospodarstvu Hrvatske za razdoblja srpanj - rujan 1993. i kolovoz - listopad1993, te o. prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvuHrvatske za mjesec listopad 1993. godine

1. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvuHrvatske za razdoblje srpanj-rujan 1993. godine iznosi 694.981 HRD. Podatakiz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdatakaprema članku 40. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

2. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvuHrvatske za razdoblje 1993. godine iznosi 830.283 HRD. Podatak iz slavka1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata premačlanku 42, 43, 45, 48 i 49 Općeg kolektivnog ugovora za gospodarestvo

3. Prosjecna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatskeza mjesec listopad 1993. godine iznosi 960.773. HRD Podatak iz stavka 1.ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata prema članku41. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo

Broj: 05-1702/93.

Zagreb, 21. prosinca 1993.

Za Zajednićki organ za praćenje provođenja i tumačenja odredbi

Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo

Dušanka Marinković-Drača, v.r.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">