Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 17.12.1993 Naredba o vođenju nadzorne knjige koju vode proizvođači i korisnici zlata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 79. stavak 3. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93), ministar financija donosi

NAREDBU

o vođenju nadzorne knjige koju vode proizvođači i korisnici zlata

1) Proizvođači zlata dužni su voditi posebnu nadzornu knjigu o proizvedenim i prodanim količinama zlata. Nadzorna knjiga smatra se poslovnom knjigom te se čuva po propisima o čuvanju poslovnih knjiga. Nadzorna knjiga sadržava sljedeće podatke:

- mjesto proizvodnje zlata;

- količinu proizvedenog i prodanog zlata, iskazanu u masi i obliku;

- kvalitetu proizvedenog i prodanog zlata, izraženu po stupnju čistoće zlata;

- proizvodnu cijenu zlata i cijenu po kojoj je zlato prodano, po jedinici proizvoda;

- količinu proizvedenog, a neprodanog zlata što se zatekne na toku godine (zaliha), iskazanu po masi i stupnju čistoće zlata.

2) Korisnici zlata dužni su voditi posebnu nadzornu knjigu o kupljenim, prerađenim, prodanim ili zamijenjenim količinama zlata, predmeta od zlata i lomljenog zlata koja se smatra poslovnom knjigom i čuva se po propisima o čuvanju poslovnih knjiga. Nadzorna knjiga sadržava podatke:

- o dobavljaču zlata od kojeg je zlato kupljeno;

- o količini i kvaliteti kupljenog zlata, iskazanoj po stupnju čistoće;

- o količinama i kvaliteti prerađenog zlata iskazanoj po masi i stupnju čistoće;

- o količini prodanih ili zamijenjenih predmeta od zlata i lomljenog zlata iskazanih po vrsti i stupnju čistoće;

- o količini i kvaliteti kupljenih predmeta od zlata i lomljenog zlata po broju, vrsti predmeta i stupnju čistoće;

- o količinama neprodanih predmeta od zlata i lomljenog zlata što se zateknu na koncu godine (zaliha). Zaliha neprodanih zlatnih predmeta se vodi po broju, vrsti i stupnju čistoće. Zaliha neprodanog zlata iskazuje se po masi i stupnju čistoće. Zaliha neprodanog lomljenog zlata vodi se po masi i stupnju čistoće.

3) Kada je proizvođač zlata ujedno i korisnik zlata, dužan je voditi nadzorne knjige iz točke 1) i 2) ove Naredbe.

4) Dokumentaciju temeljem koje se vode nadzorne knjige iz točke 1) i 2) ove Naredbe, proizvodači zlata i korisnici zlata dužni su držati sređenu u svojem knjigovodstvu.

5) Danom stupanja na snagu ove Naredbe, prestaje vrijediti Naredba o evidenciji o zlatu što je vode proizvođači i korisnici zlata ("Narodne novine", br. 53/91).

6) Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 440-01/93-01/161

Urbroj : 513-01/93-1 Zagreb,

8. prosinac 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.