Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 17.12.1993 Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 263. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine". broj 53/91) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

I.

U točki 1. Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene ("Narodne novine", broj 97/93), tekst pod rednim brojem 4. mijenja se i glasi:

4. PULA 17.00 18.15 1,2,3,4,5

- za prihvat i otpremu zrakoplova dužine do 18 m 08.00 18.15 1,2,3,4,5 (e) Zračna luka Pula bit će otvorena i dulje uz prethodnu najavu.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 16. prosinca 1993. godine.

Klasa: 343-01/93-01/28

Urbroj : 530-01-93-15

Zagreb, 8. prosinca 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.