Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 17.12.1993 Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/88, 57/89, 40/90, 9/91, 28/93 i 96/93) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 14. prosinca 1993. donosi

ODLUKU

o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993.

1. U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje

preračunavanjem osnovica osiguranja i plaća iz prijašnih godina prema razini nominalnih plaća iz godine 1993. osnovice osiguranja i plaće ostvarene u godini od 1966. do 1992. koji se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajućim privremenim valorizacijskim koeficijentom, ovisno o godini u kojoj su ostvareni, i to:

___________________________________________________________________
Osnovice osiguranja i plaće                   Valorizacijski 
ostvarene u godini                       koeficijenti
___________________________________________________________________
    1966.                          6.673.678,2160 
    1967.                          5.820.151,0500 
    1968.                          5.347.181,7000 
    1969.                          4.623.921,5820
    1970.                          3.855.123,4510
    1971.                          3.093.562,8190
    1972.                          2.627.050,7400
    1973.                          2.321.313,4320
    1974.                          1.843.556,1650
    1975.                          1.490.053,9420
    1976.                          1.284.855,7100
    1977.                          1.081.439,0170 
    1978.                          890.491,7828
    1978.                          735.852,7331
    1980.                          606.242,3915 
    1981.                          446.359,2014
    1982.                          349.939,5128 
    1983.                          279.127,7289 
    1984.                          195.623,1482 
    1985.                          111.339,3767 
    1986.                          53.097.1179 
    1987.                          25.869,4747 
    1988.                          9.395,8014
    1989.                          587,3820
    1990.                          101,0070
    1991.                          60,0909
    1992.                          14,5000

2. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1994.

Klasa: 140-13/93-01/4356

Urbroj : 341-99-01 /93-6

Zagreb,14. prosinca 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.