Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 17.12.1993 Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. stavka 1. točke 9. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 14. prosinca 1993. donosi

ODLUKU

o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

Članak 1.

(1) Osnovice osiguranja, za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, osiguranika - radnih ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom, sredstvima u vlasništvu građana, utvrđuju se u jedanaest grupa i to:

1) Najniža osnovna plaća uvećana za 40 %

2) Najniža osnovna plaća uvećana za 100 %

3) Najniža osnovna plaća uvećana za 160 %

4) Najniža osnovna plaća uvećana za 220 %

5) Najniža osnovna plaća uvećana za 280 %

6) Najniža osnovna plaća uvećana za 340 %

7) Najniža osnovna plaća uvećana za 400 %

8) Najniža osnovna plaća uvećana za 460 %

9) Najniža osnovna plaća uvećana za 520 %

10) Najniža osnovna plaća uvećana za 600 %

11) Najniža osnovna plaća uvećana za 700 %

(2) Osnovice osiguranja koje služe za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja usklađuju se tijekom godine po službenoj dužnosti s porastom najniže osnovne plaće.

Članak 2.

(1) Osiguranici iz članka 1. na temelju pismenog zahtjeva biraju osnovicu osiguranja iz članka 1. stavka 1. kao osnovicu osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

(2) Za osiguranike, koji su stekli svojstvo osiguranika do 31. prosinca 1993. i koji ne podnesu pismeni zahtjev do 15. veljače 1994. sukladno stavku 1. ovoga članka, utvrđuje se osnovica osiguranja iz članka 1. stavka 1. točke 1. kao osnovica osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, odnosno najniža osnovna plaća uvećana za 40 %.

(3) Tijekom godine osnovica osiguranja može se na temelju pismenog zahtjeva mijenjati u okviru utvrđenih osnovica osiguranja iz članka 1. stavka 1. i to samo unaprijed i određuje se od prvog dana idućeg mjeseca.

Članak 3.

(1) Obveza plaćanja doprinosa dospijeva zadnji dan u mjesecu za tekući mjesec.

(2) Za neuplaćene doprinose u roku dospjelosti zaračunavaju se kaznene kamate i troškovi obračuna kamata.

(3) Trošak obračuna kamate iznosi 2 % od svote obračunatih kamata.

(4) Redoslijed podmirenja duga je takav da se od uplaćene svote prije podmiruju troškovi obračuna kamata i kamate, a tek tada doprinos.

Članak 4.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi.

Članak 5.

Osiguranicima koji podnesu zahtjev na osiguranje, a svojstvo osiguranika stječu unatrag, obračunat će se doprinos prema osnovicama i stopi doprinosa koja vrijedi na dan podnošenja zahtjeva na osiguranje.

Članak 6.

Za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja uzimaju se osnovice koje vrijede prema propisima za prijavljeno razdoblje osiguranja.

Članak 7.

Na dan stupanja na snagu ove odluke, prestaje se primjenjivati Odluka o osnovicama osiguranja samostalih privrednika za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 19/93).

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu sljedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994.

Klasa: 142-13/93-01/4356

Urbroj: 342-99-01/93-8

Zagreb, 14. prosinca 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan BIažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.