Zakoni i propisi - Pravni savjeti 110 10.12.1993 Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 4. Uredbe o Uredu za prognanike i izbjeglice ("Narodne novine", broj 64/91 i 71/92). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 2. prosinca 1993. godine donijela

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice

1. Za predsjednika Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice imenuje se dr. IVICA KOSTOVIĆ, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske.

2. Za člana Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice imenuje se dr. JURAJ NJAVRO, ministar u Vladi Republike Hrvatske.

Klasa: 080-02/93-04/73

Urbroj : 50304/2-93-01

Zagreb, 2. prosinca 1893.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.