Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 07.12.1993 Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike HIvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.

Broj : PA4-131/ 1-93. Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima

Članak 1.

U Zakonu o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90., 28/90.,14/91., 73/91. i 25/93.) u članku 36. točka 14. mijenja se i glasi: "14. plaća djelatnika zaposlenih u poduzećima za zapošljavanje invalida, kao ni iz nagrada osoba, koje se nalaze na profesionalnoj rehabilitaciji u tim poduzećima, ako ta poduzeća zapošljavaju više od 40 posto invalidnih osoba. Ako ova poduzeća zapošljavaju manje od 40 posto invalidnih osoba, porez iz plaća ne plaća se samo iz plaća invalidnih osoba i nagrada osoba, koje se nalaze na profesionalnoj rehabilitaciji u tim poduzećima."

Članak 2.

U članku 108. dodaje se stavak 5. koji glasi: "Iznos deveterostruke prosječne plaće zaposlenih u privredi Republike u prethodnom obračunskom razdoblju iz stavka 4. ovoga članka povećava se za visinu eskontne stope Narodne banke Hrvatske za svaki mjesec u tromjesečju za koje se plaće akontacija poreza iz ukupnog prihoda građana."

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 59/93.) i stavlja se izvan snage točka 19. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.)

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/93-01/05

Zagreb, 23. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.