Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Pravilnik o tehničkim uvjetima radnog prostora i opreme za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 18. stavak 4. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

o tehničkim uvjetima radnog prostora i opreme za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti, kojima mora udovoljavati radni prostor i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina, ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika predmeta od plemenitih kovina.

Članak 2.

Radni prostor za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina mora se sastojati od najmanje dvije odvojene prostorije :

1. Prostorije za pregled i žigosanje predmeta s prijemnim mjestom i

2. Laboratorija, koji je opremljen za mjerenja i obavljanje kvantitativnih analiza.

Članak 3.

Radni prostor mora udovoljavati slijedećim zahtjevima :

- treba biti čist, suh, dovoljno prostran za smještaj opreme i izrađen u skladu s tehničkim normativima,

- treba udovoljavati uvjetima higijensko-tehničke zaštite.

Članak 4.

Ulazna vrata radnog prostora moraju biti dobro osigurana.

Članak 5.

U prostoriji za pregled i žigosanje predmeta moraju se nalaziti stol za žigosanje predmeta i blagajna za čuvanje predmeta.

Članak 6.

U prostoriji za pregled i žigosanje nije dopušteno držati predmete, koji nisu neophodni za pregled i žigosanje, niti se u njoj za vrijeme pregleda i žigosanja smiju obavljati neki drugi poslovi.

Članak 7.

U laboratoriju se obvezno treba nalaziti uređaj za isisavanje onečišćenog zraka (digestor).

Članak 8.

U laboratoriju se također treba nalaziti:

- mokri čvor za rad sa kemikalijama i

- poseban ormar za čuvanje kemikalija.

Članak 9.

Oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta sastoji se od :

1. opreme za ispitivanje na kamenu, i to:

- ispitnih kamena,

- ispitnih igli,

- ispitnih kiselina i

- sitnog materijala.

2. opreme za kvantitativnu analizu, i to:

- analitičke vage,

- peći za kupelaciju,

- stroja za valjanje lima,

- pješčane kupelji,

- kupela.

- pribora kao npr. kliješta, hvataljke, žlice i slično,

- čekića, nakovnja, lončića za žarenje i

- laboratorijskog pribora za kemijske i fizikalno-kemijske analize kao npr. birete, pipete i ostali laboratorijski pribor.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o tehničkim uvjetima za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih kovina ("Narodne novine". br. 53/91).

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/93-04/7

Urbroj : 558-03/ 1-93-1

Zagreb. 25. listopada 1993.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.